Generelle betingelser for butiksejere og kunder på www.kreamarked.dk

Kreamarked.dk’s formål og virke.

Kreamarked.dk formidler kontakt mellem butiksejere og kunder ved at udbyde plads til håndlavede, kreative produkter i butiksejernes oprettede butikker på www.kreamarked.dk. Der er således ikke et økonomisk mellemspil mellem kreamarked.dk og den enkelte handel mellem en butiksejer og en kunde.

Kreamarked.dk promoverer web-stedet i andre medier på nettet og ved flyers til kendte fysiske kreative markeder i Danmark. Ligeledes vil vi holde brugere (butiksejere, leverandører og kunder) orienteret om alle kendte kreative markeder i Danmark, en kreativ markedskalender.

Kreamarked.dk opretter en leverandør-afdeling for halvfabrikata og andre forbrugsstoffer, som kan anvendes af butiksejerne til fremstilling af deres produkter. Såfremt det er muligt, vil vi søge at opnå favourable handelsaftaler mellem leverandører og butiksejere, der benytter kreamarked.dk

 

Ansvarsfraskrivelse.

Enhver indgået handel mellem en butiksejer i kreamarked.dk og en kunde sker direkte mellem disse to parter og kreamarked.dk fralægger sig således ethvert ansvar omkring aftale, betaling og levering af et solgt produkt. Kreamarked.dk kontrollerer hverken en handels forløb, gyldighed eller afslutning, da det alene foregår mellem butiksejer og kunde. Vi henviser til købeloven, såfremt der opstår problemer.

Endvidere fralægger Kreamarked.dk sig ethvert ansvar for urigtige oplysninger omkring produkter og handelsbetingelser i de enkelte butikker, ligeledes for uhensigtsmæssig adfærd eller andet, der strider imod god købmandsskik.

Kreamarrked.dk kan ikke garantere for de enkelte butikkers oplysninger, produkter og indhold eller hvorvidt de ikke er beskyttet af ophavsret fra anden side. Ej heller kan Kreamarked.dk tage ansvar for beskadigede eller defekte produkter, for produkter, der ikke lever op til køberens forventninger eller andre komplikationer, der kan opstå ved køb og salg på hjemmesiden.

Kreamarked.dk fraskriver sig ligeledes alt ansvar for direkte eller indirekte økomomiske tab som følge af brug af Kreamarked.dk’s hjemmeside samt efterfølgende brug af produkter købt eller solgt via hjemmesiden.

 

Følgeskader.

Kreamarked.dk kan ikke gøres erstatningsanvarlig overfor butiksejere, kunder eller tredie part for indirekte skader eller følgeskader, ej heller for tab af data, avance, indtægter eller forretninger.

Kremarked.dk er ikke ansvarlig for eventuelle IT-nedbrud, fejl eller tekniske komplikationer, som måtte opstå på hjemmesiden. Kremarked.dk kan ej heller påtage sig ansvar for fejl og mangler i indholdet på hjemmesiden.

Kremarked.dk kan ikke gøres ansvarlig for manglende overholdelse af sine forpligtelser i henhold til denne aftale, såfremt de skyldes faktorer, som Kreamarked.dk ikke selv er herre over.

 

Ændring af diverse oplysninger.

Kreamarked.dk kan til enhver tid ændre oplysninger, priser, gebyrer, abonnementer m.v. med 14 dages varsel.

 

Regler for ophavsret.

Alt materiale og information,herunder logo, domænenavn og design,  der er publiceret af Kremarked.dk eller Ildved Mølle er ejet af Ildved Mølle og må ikke reproduceres eller bruges på anden måde uden skriftlig samtykke fra Kreamarked.dk.

Alt materiale, der er produceret og publiceret af de enkelte butiksejere tilhører alene disse og er underlagt de almindelige regler om ophavsret. Enhver, der ønsker at benytte materiale, der er produceret af en butiksejer på Kreamarked.dk, må indhente tilladelse fra den pågældende butiksejer, inden det benyttes. Dette omfatter både tekst, billeder og grafik.

Kreamarked.dk forbeholder sig ret til frit at benytte alt materiale, der lægges ud på Kreamarked.dk’s hjemmeside, til markedsføring og promovering af Kreamarked.dk eller de butikker der er oprettet på hjemmesiden.

 

Brug af Kreamarked.dk’s logo og design.

Enhver butiksejer i Kreamarked.dk må gerne benytte Kreamarked.dk’s logo og design til promovering og i omtale af Kreamarked.dk, det være sig i egen butik, egen hjemmeside eller blog, i medier og fora m.v. Kreamarked.dk’s logo må gerne benyttes til at linke til Kreamarked.dk

Det er ikke tilladt at benytte Kreamarked.dk’s logo, design eller hjemmeside til information, der ikke er relevant for Kreamarked.dk eller som strider imod lovgivningen eller disse betingelser. Det er heller ikke tilladt at benytte Kreamarked.dk’s logo, design eller hjemmeside til at promovere eller markedsføre egne produkter, der ikke sælges over Kreamarked.dk’s hjemmeside.

 

Uoverensstemmelser.

Uoverensstemmelser, der opstår mellem butiksejer, leverandør eller kunde, er Kreamarked.dk ikke en del af og kan ikke drages til ansvar herfor. Såfremt der skulle opstå uoverensstemmelser i forhold til disse betingelser, vil Kreamarked.dk søge at løse dem på en for alle parter hensigtsmæssig måde.

 

Ophør af butik.

Kreamarked.dk kan til enhver tid lukke en butik, såfremt en butiksejer har handlet i uoverensstemmelse med disse betingelser, Kreamarked.dk’s regler i øvrigt eller gældende dansk lovgivning.

Ved enhver form for ophør af en butik, beholder Kreamarked.dk brugsretten til alt indhold, der er publiceret af butiksejeren/brugeren i Kreamarked.dk’s regi. Kreamarked.dk kan således frit disponere over alt indhold, der er leveret eller publiceret igennem Kreamarked.dk. Det gælder både billeder, artikler, kommentarer m.v.

En butiksejer kan til enhver tid selv lukke sin butik. Et eventuelt mellemværende med Kreamarked.dk skal dog først bringes ud af verden før butikken kan lukkes.

 

Betingelser for brugerkonto.

Ved oprettelse af en web-butik på kreamarked.dk udfyldes en brugerkonto med blandt andet oplysninger om ejerens navn og adresse. Alle oplysninger på brugerkontoen skal være korrekte og opdaterede. Det skal tydeligt fremgå, hvem der er butikkens ejer. Der må ikke benyttes synonym eller falsk navn eller adresse.

Adresse og telefonnummer er kun til brug mellem butiksejer og Kreamarked.dk og oplyses ikke videre til tredje person.

 

Betingelser for butik.

Følgende kan oprette en butik på Kreamarked.dk:

 • Personer over 15 år

 • Foreninger

 • Andre sammenslutninger, der producerer egne håndlavede produkter.

Dette må sælges på Kreamarked.dk:

1) Håndlavede produkter.

Alle produkter, du selv har produceret, designet eller på anden måde selv har skabt. Det er en betingelse, at du selv har den fulde ejendomsret over produkterne. Som eksempler kan nævnes: Smykker, beklædningsgenstande, legetøj, puder, sæbe m.v.

Ligeledes må du sælge produkter, du har givet dit eget personlige præg, designet eller skabt efter speciel ønske fra en kunde.  Redesign og produkter fremstillet efter en kundes ønsker er således også håndlavede produkter. Betingelsen er, at du selv har ejendomsretten over produktet. Produkter, du selv har skabt og designet og har ejendomretten over, og som produceres af andre må også sælges over Kreamarked.dk

2) Materialer til kunst- og håndværksbrug.

Både håndlavede og ikke-håndlavede materialer til kunst- og håndværksbrug kan sælges på Kreamarked.dk under afdelingen: Leverandører. Eksempelvis kan nævnes værktøj, klædestoffer, knapper, synåle, symaskiner, maling, lærreder m.v.

Materialeprodukter er produkter som ikke er færdigprodukter (f.eks. Møbler og andet brugt inventar, brugt tøj, æbleskive- og, stegepander, hestesko m.m.)

 

Disse produkter må ikke sælges på Kreamarked.dk:

 • Produkter der er industrielt produceret

 • Håndlavede produkter, du ikke selv har designet

 • Håndlavede produkter, du ikke selv har immateriel rettigheder til

 • Levende dyr

 • Pornografisk og andet stødende materiale

 • Racistisk materiale

 • Våben (ifølge dansk våbenlov)

 • Andre produkter, der iflg. Dansk lovgivning er ulovligt at sælge

Listen er ikke endegyldig og Kreamarked.dk forbeholder sig derfor ret til at afgøre, hvorvidt et produkt er i strid med disse betingelser og kan, uden varsel, udelukke det fra salg via en butik på Kreamarked.dk

Billeder og andet materiale, du ikke har rettigheder til må ikke oploades på Kreamarked.dk

 

Beskrivelse af produkter.

Produkter, der oprettes skal være nøjagtigt beskrevet og vist på billeder og butiksejeren er alene ansvarlig for eventuelle fejl, udeladelser og mangler i såvel tekst som billeder.

 

Husleje. 

Oprettelse af butikken er gratis. Det er også gratis at fylde varer på hylderne. Der betales først husleje (provisionsleje) når der sælges varer. De varer du sælger, dækker huslejen for alle dine varer. Har du 3 produkter på lageret koster den 15% af salgssummen. Har du op til 10 produkter slipper du med 12% af salgssummen. Over 10 produkter er provisionslejen 10% af salgssummen. For hvert solgt vare tages der kr. 5,- til markedsføring. Du får aldrig underskud på huslejen, men den svinger måned for måned.
Du kan også vælge fast husleje hver måned.  Det koster kun kr. 50,- pr. måned som betales forud kvartalvis. Butikker uden et varesortiment (mindst 3 stk.) betragtes som butikker med fast husleje.

Filialbutik. Såfremt en butiksejer har egen hjemmeside og sælger samme sortiment fra denne betragter vi butikken i kreamarked.dk som en filialbutik. Denne må i så fald have et rimeligt sortiment af produkter så der også kan ske et salg fra denne og ikke blot være indgangsdør til hjemmesiden. Er der ikke et rimeligt sortiment - mindst 10 produkter - kan kreamarked.dk's ledelse bestemme, hvorvidt der skal opkræves fast månedlig leje, så butikken medvirker på almindelige vilkår til kreamarked.dk's drift.

Ved for sen betaling udsendes en rykker med gebyr på 100,- kr. i henhold til lovgivning. Kreamarked forbeholder sig ret til at lukke for adgang til såvel brugerkonto og som butik, såfremt betaling ikke sker efter overnævnte retningslinier.

 

Ændringer af betingelserne.

Kreamarked kan til enhver tid ændre disse betingelser med 14 dages varsel. Enhver butiksejer i kreamarked.dk er forpligtet til at holde sig orienteret om nye ændringer. Alle ændringer vil blive meddelt gennem kreamarked.dk's Nyhedsbreve.